Disclaimer

Wettelijke kennisgeving met betrekking tot het gebruik van deze website
Deze website is eigendom van No Problem. Door deze website te raadplegen of te gebruiken gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet meer akkoord gaat mag u deze website niet raadplegen of gebruiken.

Copyright
Copyright 2015 No Problem b.v., Evenboersweg 1, 7711 GX Nieuwleusen, Nederland. All rights reserved.

Intellectueel eigendom
Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geüpload, gedisplayd, verzonden of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd verspreid worden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van No Problem. Met uitzondering van het feit dat u een kopie van de informatie op deze site een computer mag downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright en overige rechten van No Problem.

Aansprakelijkheid
In geen geval is No Problem aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als No Problem geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Garantie
Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een ‘as is’ basis. No Problem geeft géén expliciete op impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website.

Laatste wijziging
Deze wettelijke kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 1 oktober 2015.

Toepasbaar recht
De bovenste condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.